مدارك و اقدامات لازم جهت ثبت IP كافي نت ها به منظور تكميل فرم اظهارنامه مالياتي
TEST
مدارك و اقدامات لازم جهت ثبت IP كافي نت ها به منظور تكميل فرم اظهارنامه مالياتيمدارك و اقدامات لازم جهت ثبت IP كافي نت ها به منظور تكميل فرم اظهارنامه مالياتي

1-دوقطعه عكس

2-كپي صفحه اول شناسنامه

3-كپي كارت ملي

4-كپي جواز كسب (مورد تاييد اتحاديه)

5-تكميل فرم درخواست IP

6-شركت در كلاسهاي آموزشي كه توسط دارايي اعلام خواهد شد.

تمامي مدارك و فرم درخواست به صورت دستي و اسكن شده روي CD به اتحاديه تحويل گردد.

A
طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error