تبريك هيأت مديره اتحاديه صنف رايانه به مناسبت هفته نيروي انتظامي
TEST
تبريك هيأت مديره اتحاديه صنف رايانه به مناسبت هفته نيروي انتظامي

تبريك هيأت مديره اتحاديه صنف رايانه اهواز به مناسبت هفته نيروي انتظامي به سبزپوشان جان بر كف و از خود گذشته كشور و افرادي كه با تمام وجود خود را وقف آسايش و آرامش و امنيت مردم و جمهوري اسلامي ايران نموده اند در لباس مقدس نيروي انتظامي.

پليس مقتدر، امين مردم

برخود واجب مي دانيم به نمايندگي از صنف رايانه اهواز، هفته نيروي انتظامي را بر بزرگمردان اين سرزمين كه در عين گمنامي، ثبات و امنيت و اقتدار را براي اين كشور به ارمغان آورده اند و با گذشت از جان شيرين خود، نجات بخش جان ديگر هموطنان خود مي باشند تبريك گوئيم. اين سبز پوشان با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق و بدون داشتن هيچ توقعي و بي اعتنا بودن به رنگ و لعاب و زيور دنيا تمام وجود خود را صرف امنيت كشور نموده اند و در سراسر اين كشور پهناور و اسلامي كار خود را فقط در خدمت به مردم و كشور خلاصه نموده اند و از هيچ كوششي دريغ نمي نمايند و آرامش و آسايش مردم را بر هر كار ديگر ضروري دانسته و هميشه گوش به فرمان فرمانده كل قوا و رهبر عزيزمان مي باشند. ما هميشه از اين بزرگ مردان سبزپوش طلبكار نيز بوده ايم ولي اين عزيزان حتي با دادن جان شيرين خود براي كشور و نظام از هيچ فردي طلبكار نگرديده اند و لذا بر همگان احترام اين عزيزان بي ادعا واجب و ضروري مي باشد.

هفته نيروي انتظامي بر سخت كوشان و حافظان امنيت مبارك باد.

هيأت مديره اتحاديه صنف رايانه اهواز

A
طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error