سایت www.intamedia.ir
TEST
سایت www.intamedia.ir

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند در راستای استراتژی خدمت رسانی سازمان امور مالیاتی کشور در امر تسهیل ، تسریع ، بهبود و گسترش مسیرهای ارتباطی ، رضایتمندی مودیان و ارتقاء و ترویج تفکر مودی مداری در سازمان سایت دفتر خدمات مودیان به نشانی www.intamedia.ir با قابلیت دسترسی از طریق سایت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور  جهت استفاده و بهره برداری مودیان ر...

A
طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error