اتحادیه صنف رایانه اهواز

 
 
   
 
 
 
 
     
 بانک اطلاعات واحد‌های صنفی مجاز

 

 
 
 

 

سازمان های مرتبط با اتحادیه

 
 
 
  آدرس

تلفن

 
  اهواز سیمتری نبش طالقانی کوچه شهید هادی زاده پلاک 36 32202524
32235971

 
 

 

 
 
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه